Takstmann:
Frank-Olav Jørgensen

Sertifisering:

  • Skadetakst
  • Verditakst

Sertifiseringsnummer:
25032020-827
Gyldig til og med: 01/01 – 2022

Utdanning:
Har gjennomført utdanning og bestått eksamen som sertifisert Takstmann.
Utdanning omfatter Norsk Standard (NS) NS 3600, NS 3424, NS 3940.
Samt grunnleggende undervisning i TEK 17, fuktskader i Norske boliger og miljøskadelige stoffer i bygg.