Hvem eier eiendommen

Grunnboksutskrift

Grunnboksinformasjon

  • Hjemmelsopplysninger
  • Hjemmel til andel
  • Rettighetshavere til eiendomsrett
  • Heftelser
  • Heftelser i eiendomsrett
  • Pantedokument
  • Rettigheter
  • Opplysninger fra borettslaget
  • Registrering av borettslagsandel

Søk

Eller

Levering
Grunnboksutskrift leveres på e-post som en pdf

Gebyr
Nok 250,-