Takstmann:
Gaute Haug Eriksen

Megler i eiendomsmeglingsvirksomhet:
Finanstilsynet.no

Sertifisering:

  • Skadetakst
  • Verditakst
  • Verdivurdering av bolig
  • Lånetakst
  • Våtrom
  • Radonmåling

Spesialfelt:

  • Inneklima
  • Rådgivning

Sertifiseringsnummer:
02112018-0025
Gyldig til og med: 01/01 – 2023

Utdanning:

Har gjennomført utdanning og bestått eksamen som sertifisert Takstmann.

Utdanning omfatter Norsk Standard (NS) NS 3600, NS 3424, NS 3940.
Den ny avhendingslov 2022.
Samt grunnleggende undervisning i TEK 17, fuktskader i Norske boliger og miljøskadelige stoffer i bygg.