Verdivurdering

Status:
Gyldig

Objekt:
Slettmovegen 50, 2224 Austmarka, Kongsvinger.

Gnr.
70

Bnr.
274

Opprettet:
26/11 2019

Takstmann:
Øyvind Tørmoen