Bli Takstmann

NOTAKST tilbyr utdanning som sertifiserer deg som takstmann, godkjent av et takstforbund.

Sertifisering

NOTAKST er et av fire Norske takstforbund som sertifiserer takstmenn via utdanning.

Nettbasert utdanning

Utdannelsen er nettbasert selvstudium via vår e-læringsplattform, og kan gjennomføres hjemmefra.

Takstmann utdanning

Innhold

NOTAKST takstutdanning sertifiserer deg som takstmann med solide kvalifikasjoner og høy standard, basert på både erfaring og utdanning.

Vi sertifiserer deg som takstmann.
Vi etablerer kontakt mellom deg og nye kunder.
Vi gir garanti for kvalifikasjonene dine.

Tilstandsanalyse

 • Skade omfang
 • Termer og definasjoner
 • Metodikk
 • Etikk
 • Krav til kompetanse
 • Gjennomgang
 • Nivå av analysen
 • Miljøfarlige stoffer
 • Tilstandsgrad
 • Tilstandsregistrering
 • Vurdering
 • Rapportering
 • Sjekkliste
 • Elektrisk anlegg
 • Branntekniske forhold

Gjennomføring av analyse

 • Metodikk
 • Planlegging
 • Definering av oppgaven
 • Grunnlagsinformasjon
 • Kriterier for tilstandsgrad
 • Registrering av tilstand
 • Analyse av årsak
 • Dokumentasjon av utførelse
 • Analyse av risiko
 • Beskrivelse av prioritering
 • Vedlikeholdsplan
 • Porteføljeforvaltning
 • Speciall risiko
 • Arealmåling

Tekniske krav

 • Teknisk krav til byggverk
 • Produkter til byggverk
 • Beregnings- og måleregler
 • Sikkerhet mot naturpåkjenninger
 • Ytre miljø
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Sikkerhet ved brann
 • Planløsning og bygningsdeler
 • Inneklima og helse
 • Energi
 • Installasjoner og anlegg

PåmeldingSertifisert takstmann

Innhold
Innføring i taksering.
Fordypning i taksering.
Tilstandsanalyse av bolig.

Sted
Nettbasert selvstudium via e-læringsplattform.

Kursmateriell
Inkludert.

Oppstart
1. Mars 2019.

Plasser
Fortsatt ledige plasser.

Varighet
3 måneder, deltid.

Opptakskrav
En utdannelse innen byggfag, f.eks. murer, tømrer, eller annen utdannelse fra en teknisk fagskole.

Dispensasjon
Du kan få dispensasjon for kravet hvis du har minimum 3 års relevant arbeidserfaring.

Pris
Total: Kr.28.000,-
Inklusiv alle gebyrer og kursmateriell.

Levert av
NOTAKST (Norske Takstmenn)
Org nr. 921573324

Hvordan bli takstmann

Hvordan bli Takstmann: Notakst.no

1.
Du trenger utdannelse innen byggfag, f.eks. murer, tømrer, eller annen utdannelse fra en teknisk fagskole.

Dispensasjon:
Du kan få dispensasjon hvis du har relevant arbeidserfaring.

2.
Notakst.no tilbyr nettbasert utdanning som sertifiserer deg som takstmann.

3.
Notakst.no etablerer kontakt mellom deg og nye kunder.